Na sveta tri kralja

M. Sršen

Komedija Matka Sršena “Na sveta tri kralja” u režiji Ivice Kunčevića svoju inicijaciju i inspiraciju vuče iz originalnog djela W. Shakespearea. “Na sveta tri kralja” povratak je kazališnoj tradiciji koja je ambijentalizirana kroz zanimljivu priču i likove koji su ‘naši’, gradski i nadasve tradicionalni. Sažet je čitav mentalitet, duh i povijest ‘na dubrovačku’.

Praizvedba teksta Matka Sršena, inglezarije prema Wiliamu Shakespeareu, Na Sveta tri kralja, i to baš u Dubrovniku, u kazalištu Marina Držića, višestruko je kulturološki, književno i kazališno značajan događaj. Sršenov tekst u maniri poznatih frančezarija, dakle ambijentaliziranja i adapatiranja komada, dakle ne samo jezično, nego i mentalitetski i duhovno smješta radnju u dubrovačku sredinu Držićeva doba (pandan Shakespeareovoj Engleskoj).

Osim predloška koristi i držićevski komički mehanizam, duh njegove poetike, te tako stvara nove likove napisane na tragu i preuzete iz vremena našega barda. Jezik kojim se služi evocira Držićev, no, u nekoj je mjeri osuvreme- njen, jer ipak se radi o komadu pisanome za današnju publiku, u maniriinglezarije. (P. Jelača)

Skip to content