Natječaji
 • Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovnog prostora
 • Natječaj za imenovanje ravnatelja / ice
 • Natječaj za prijam u radni odnos - voditelj odnosa s javnošću i prodaje
 • Obavijest o rezultatu natječajnog postupka - voditelj odnosa s javnošću i prodaje
Financijska izvješća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
 • Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
 • Obrasci financijskih izvještaja za 2023. godinu
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu
 • Rebalans IV. financijskog plana KMD za 2023.
 • Obrazloženje IV. rebalansa financijskog plana KMD za 2023.
 • Financijski plan KMD za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
 • Obrazloženje financijskog plana KMD za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.
 • Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana KMD za 2023. godinu
 • Obrasci financijskih izvještaja za 2022. godinu
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu
 • FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KAZALIŠTA MARINA DRŽIĆA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
 • Rashodi za 2023. / 2024. / 2025. godinu
 • Obrazloženje financijskog plana KMD za 2023. godinu & projekcija za 2024. / 2025.
 • Rebalans II. financijskog plana KMD za 2022. godinu
 • Obrazloženje II. rebalansa financijskog plana KMD za 2022. godinu
 • Rebalans I. financijskog plana KMD za 2022. godinu
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2021. godinu
 • Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu
 • Financijski plan za 2022. & projekcija za 2023. / 2024.
 • Obrazloženje financijskog plana za 2022. & projekcija za 2023. / 2024.
 • Rebalans II. financijskog plana KMD za 2021. godinu
 • Obrazloženje II. rebalansa financijskog plana KMD za 2021. godinu
 • Rebalans I. financijskog plana KMD za 2021. godinu
 • Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana KMD za 2021. godinu
 • Financijski plan za 2021. & projekcija za 2022. / 2023.
 • Rebalans IV. financijskog plana KMD za 2020.
 • Obrazloženje IV. rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu
 • Rebalans III. financijskog plana KMD za 2020.
 • Obrazloženje III. rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu
 • Rebalans II. financijskog plana KMD za 2020. i Projekcija plana za 2021. i 2022. godinu
 • Financijski plan za 2020. & projekcija za 2021. / 2022.
 • Financijski plan za 2019. & projekcija za 2020. / 2021.
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
 • Bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu
 • Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu
 • Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu
 • Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017. godinu
 • Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu
Izvještaji o trošenju sredstava - Transparentnost
Programska izvješća
Javna nabava
Kazališno vijeće

Članovi kazališnog vijeća:

Marko Blažek, predsjednik

Đuro Market Vlastelin, potpredsjednik

Hrvoje Sebastijan, član

Asim Arslanagić, član

Davor Mojaš, član

Pravni akti

Statut – PREUZMI DOKUMENT

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika

Dodatak kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama u kulturi Grada Dubrovnika

Propisi:

Zakon o kazalištima (NN 23/23)

https://www.zakon.hr/z/301/Zakon-o-kazalištima

Zakon o ustanovama – pročišćeni tekst zakona (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21)

https://www.zakon.hr/z/106/Zakon-o-autorskom-pravu-i-srodnim-pravima

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_35_1112.html

 

 

Strateški planovi
Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Kazalištu Marina Držića

Službenik za informiranje: Nikša Sentić

e-mail: press@kmd.hr

tel: +385 (0) 95 91 24 480

fax: +385 (0)20 321 006

Na adresu: Gradsko kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20000 Dubrovnik

Korisnik prava na pristup informacijama sve podatke koji su objavljeni na web stranicama Kazališta može slobodno preuzeti. Za ostale podatke potrebno je ispuniti obrasce:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za pristup informacijama

* Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Godišnje izvješće za 2023. godinu

Godišnje izvješće za 2022. godinu

Godišnje izvješće za 2021. godinu

Godišnje izvješće za 2020. godinu

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka ispitanik ostvaruje podnošenjem zahtjeva Gradskom kazalištu Marina Držića

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dražan Jurković

e-mail: tajnistvo@kmd.hr

tel: +385 (0)20 321 006

Na adresu: Gradsko kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik

ili predati osobno u  Gradsko kazalište Marina Držića od 9:00 do 15:00 sati.

Izjava o pristupačnosti
Skip to content