Kontakt

Kazalište Marina Držića

Pred Dvorom 3, 20 000 Dubrovnik

Matični broj: 3818594

OIB: 15711358609

IBAN: HR4524070001100347455 / OTP

ravnatelj ustanove:

Paolo Tišljarić

uredi:

Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik

ured@kmd.hr // tajnistvo@kmd.hr

blagajna:

tel.: +385 20 321 088

e-mail: blagajna@kmd.hr

radno vrijeme blagajne:

*svaki dan osim ponedjeljkom

9:00 – 12:00 & 18:00 – 20:00

ured ravnatelja & odnosi s javnošću:

Tonka Muslić +385 20 321 419

ured@kmd.hr

 

Žarko Dragojević +385 99 43 22 042

press@kmd.hr

tajnik ustanove:

Dražan Jurković +385 20 321 006

tajnistvo@kmd.hr

računovodstvo:

Šefica računovodstva

Jadranka Rosić +385 20 322 152

racunovodstvo@kmd.hr

 

Samostalna referentica u računovodstvu

Mirjana Civadelić +385 20 322 151

racunovodstvo2@kmd.hr

portirnica:

+385 20 321 420