Karaoke show: Autorski tim

O PREDSTAVI    //    PODJELA ULOGA    //    PROGRAMSKA KNJIŽICA

Redatelj i scenograf: PAOLO TIŠLJARIĆ

Kostimografkinja: TEA BAŠIĆ ERCEG

Autor glazbenih aranžmana: GIORGIO BARANAC

< natrag