Vidić Branimir

Kao stipendist dubrovačkog teatra angažiran je u Kazalištu Marina Držića od 1984. godine. Od niza uloga koje je ostvario u KMD-u posebno su mu drage one u “Romanci o tri ljubavi Antuna Šoljana”, frančezariji “ilija aliti muž zabezočen” Marina Tudiševića te uloga Luka u “Kati Kapuralici” vlaha Stullija.

U Zagrebu je veliki broj uloga ostvario u Hrvatskom narodnom kazalištu, Gradskom dramskom kazalištu “Gavella” i u Zagrebačkom gradskom kazalištu “Komedija”. Zapažena umjetnička ostvarenja imao je i na filmu, televiziji i radiju. Nominiran je četiri puta za Nagradu hrvatskog glumišta za uloge u predstavama “Ilija aliti muž zabezočen”, “Život je san”, “Skup i za uloge protagonista Držićevih komedija u predstavi “Planet Držić”. Značajnije uloge ostvario je u predstavama KMD-a “Prosjačka opera”,”Ž̌ivot je san”, “Teštamenat”, “Skup”, “Bijelo”, “Otac” i Braća karamazovi”.

Stalni vanjski suradnik KMD-a, u mirovini od siječnja 2024. godine.

Skip to content