Zaštita osobnih podataka

Pravo na zaštitu osobnih podataka ispitanik ostvaruje podnošenjem zahtjeva Gradskom kazalištu Marina Držića

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Dražan Jurković

e-mail: tajnistvo@kmd.hr

tel: +385 (0)20 321 006

Na adresu: Gradsko kazalište Marina Držića, Kovačka 1, 20 000 Dubrovnik

ili predati osobno u  Gradsko kazalište Marina Držića od 9:00 do 15:00 sati.

< natrag