Orfej sluša radio: Autorski tim

O PREDSTAVI     //    PODJELA ULOGA    //    PROGRAMSKA KNJIŽICA

Autor projekta / režija: PAVLICA BAJSIĆ BRAZZODURO

Glazba: IZAE

Dizajn zvuka i ars acustica: DINO BRAZZODURO

Autor filmova: DALIBOR BARIĆ

Dramaturgija: PAVLICA BAJSIĆ BRAZZODURO & MARIJA ŠEGVIĆ

Dramaturški savjetnik: DUBRAVKO MIHANOVIĆ

Pomoć pri istraživanju: STANISLAVA ARAS, HRVOJE KORBAR

Dokumentarne audio snimke: J. KATIĆ, P. BAJSIĆ BRAZZODURO & M. ŠEGVIĆ

Suradnik za scenski pokret: ALEN ČELIĆ

Fotografija i dizajn vizualnih materijala: JADRANKA KATIĆ

Dizajn svjetla: MARKO MIJATOVIĆ

Kostimografija: MARIJA ŠEGVIĆ

Izvršna produkcija & odnosi s javnošću: ŽARKO DRAGOJEVIĆ

Kamerman i video tehničar: NIKOLA KAPIDŽIĆ

Tehnički direktor: TONČI BAČIĆ

Krojačica: JELKA GRLJEVIĆ

Tonski tehničar: MILAN TOMAŠIĆ

Inspicijentica: ANITA BUBALO

Pomoć za sve prilike: AHMET ŠARAN

< natrag