Operne arije: Diana Hilje

Prvakinja opere HNK u Zagrebu, Diana Hilje izvest će u KMD-u operne arije uz pratnju Simona Dešpalja. 23. travnja u 20 sati. Rođena je u Dubrovniku, a diplomirala je i magistrirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Jedna je od vodećih mezzosopranistica u Hrvatskoj. Sudjeluje u izvedbama cijelog opernog repertoara u matičnoj kući, a kao gost nastupa u riječkoj, splitskoj i osječkoj operi. Tijekom umjetničkog rada postupno se usavršavala u talijansko-francuskom opernom fahu.

< natrag