KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

Nove web stranice su u izradi, hvala na strpljenju!

- financijsko izvješće za 2017. godinu -

- plan nabave za 2018. godinu -

blagajna: (020) 321-088‎ (9-12h; 18-20h)  /  blagajna@kazaliste-dubrovnik.hr