KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA

Nove web stranice su u izradi, hvala na strpljenju!

- financijsko izvješće za 2017. godinu -

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za 2017.

 

završni račun 2017.

bilješke uz završni račun 2017.

 

 

 

blagajna: (020) 321-088‎ (9-12h; 18-20h)  /  blagajna@kazaliste-dubrovnik.hr