Coppelia: Autorski tim

O PREDSTAVI    //    PODJELA ULOGA    //    PROGRAMSKA KNJIŽICA

Koreografija i režija:

GOUSEL GALIOULLINA

ZRINKA JAPUNČIĆ

DORIS PAVLEKOVIĆ

TEA PRKAČIN

ALIDA VUKOVIĆ

Scenografkinja: ANAMARIJA OBRADOVIĆ

Kostimografkinja: RENATA SEKULOVIĆ

Prilagodba glazbe: VIKTOR LENERT

Dizajn svjetla: SILVIO GIRON

Narator: SEBASTIJAN VUKOSAVIĆ

< natrag